Stichting Vrienden van de Domari

Over ons

Over de stichting

Ter ondersteuning van de projecten van ‘The Domari Society of Gypsies in Jerusalem’ is in 2013 in Nederland Stichting Vrienden van Domari opgericht. Het bestuur, bestaande uit vrijwilligers, werft in Nederland fondsen en subsidies om de voortgang van het werk in het Domari Center mogelijk te houden. Stichting Vrienden van Domari is ANBI-erkend. Hierdoor zijn de giften aan onze stichting aftrekbaar bij aangiften voor de belasting.

Bestuur

Dhr. M. Koert (voorzitter)
Mevr. N. van Noppen (secretaris)
Dhr. J. de Kruijff (penningmeester)
Mevr. M. Terlouw (algemeen lid), publiciteit
Dhr. T.F.M. Koppes (algemeen lid), presentaties
Mevr. M. Visser-Zonnenberg (algemeen lid), fondsenwerving
Mevr. G. van Dalen (algemeen lid), fondsenwerving

Adviserend lid

Mevr. J. Veldhuyzen-Brak
Dhr. H.J. Eikelboom
Mevr. W.J. den Dikken-Deetman

Comité van Aanbeveling

Dr. M. van Campen (PKN)
Ds. C.G. Kant (PKN)
Drs. I.A. Kole (GG)
Dhr. R.F.G. van Oordt (honorair consul Israël)
Ds. H. Russcher (PKN)
Ds. A. van der Veer (CGK)
Ds. P.J. Visser (PKN)
Drs. C. de Vreugd (PKN)

Jaarverslagen:

Beleidsplan:

Financieel jaaroverzicht:

Jaarrekeningen:

Nieuwsbrieven:

Download brochure:

Privacy: