Stichting Vrienden van de Domari

Over de Domari

Over de Domari

De Domari is, net als de Roma en Sinti, een volk zigeuners (gypsies). Sinds de veertiende eeuw leven de Domari in Israël. Zo’n 200 gezinnen wonen in en rond de Oude Stad van Jeruzalem, te midden van de Arabische bevolking. Het merendeel van hen is analfabeet en heeft geen werk, omdat hun volk tot op heden in ernstige mate wordt gediscrimineerd. De Domari schamen zich voor hun cultuur en hun armoede, ze proberen die te verbergen. De kinderen groeien op in een knelsituatie met uiterst beperkte mogelijkheden tot onderwijs, scholing en ontplooiing.

Isolement

Een middel om de sociale en culturele isolatie te doorbreken is om de kinderen van de Domari aanvullende scholing en vorming te bieden. Sommige kinderen maken gebruik van onderwijsmogelijkheden in Jeruzalem, maar de mogelijkheden sluiten niet, of onvoldoende, aan bij de achterstand die de Domari-kinderen hebben. Vaak moedigen de ouders het ook niet aan, ze zijn immers zelf vaak analfabeet en hebben geen contacten met het onderwijs. Zo blijft het isolement bestaan.

Stichting voor de Domari

Amoun Sleem, die zelf deel uitmaakt van de Domari, heeft dit probleem onderkend en actie ondernomen. Vanuit haar persoonlijke ervaring heeft zij de gevolgen van de discriminatie ervaren. Dat heeft haar gemotiveerd om zich in te zetten voor de ontwikkeling van haar bevolkingsgroep. Zij heeft zelf een goede opleiding genoten wat haar geholpen heeft om eind 1999 de ‘The Domari Society of Gypsies in Jerusalem’ op te richten. Dit is, hoewel kleinschalig, de enige stichting voor de Domari in het gehele Midden-Oosten.

Welke hulp wordt er geboden?

Amoun huurt een ruimte buiten de Oude Stad van Jeruzalem, in de wijk Shua’fat, genaamd het ‘Domari Center’ waar zij hulp aan kinderen en vrouwen van haar eigen volk biedt. In het Center krijgen kinderen bijles, zodat ze de basisschool met succes kunnen afronden. Dit schept mogelijkheden voor een vervolgopleiding. Ook ontvangen ze schoolbenodigdheden. Vrouwen krijgen korte, praktische trainingen, bijvoorbeeld in gezondheidszorg, naaien, haarverzorging en catering. Ze ontvangen vervolgens een certificaat, waardoor ze kans krijgen op een baan en zo in eigen onderhoud kunnen voorzien.

Voedselpakketten en dekens worden uitgedeeld aan gezinnen die zich in zeer schrijnende situaties bevinden. Amoun kent de gezinnen als geen ander, omdat ze een van hen is. Daarnaast worden door de vrouwen in het Domari Center allerlei spullen handgemaakt, zoals handwerken, sieraden en zeep. Deze worden verkocht in het Center en op bazaars, zodat de vrouwen een inkomen hebben voor hun gezin.

Wie is Amoun Sleem?

Amoun Sleem, zigeunerin en christen, zet zich in voor haar eigen stam. Ze kwam er al op jonge leeftijd achter dat zij en haar familie gediscrimineerd worden. Ondanks gevoelens van onwaardigheid en vervreemding binnen haar eigen gemeenschap, ontdekte Amoun dat zij en de Domari door God waardevol zijn geschapen. Deze overtuiging drijft haar om zich in te zetten voor de Domari-gemeenschap.

Sinds 1996 is ze directeur van de door haar opgerichte ‘Domari Society of Gypsies in Jerusalem’. Wat er in de loop der jaren ook gebeurde aan oorlogen (waar ze middenin zat), te midden van verlies in haar familie, de vele problemen en teleurstellingen in mensen: ze leidt het Domari Center met passie en professionaliteit.

Over het leven van Amoun is een boek verschenen: ‘Gypsy-vrouw in Jeruzalem’ – waargemaakte dromen, te bestellen via info@vriendenvandomari.nl. Een indrukwekkend verhaal van een vrouw die zich met Gods hulp heeft ontwikkeld en nu kinderen en jonge mensen helpt zich te ontwikkelen en hun toekomstdromen waar te maken. U kunt via de contactpagina van deze website dit boek bij ons bestellen

Help het volk van de Domari in Jeruzalem