Help het volk van de Domari in en rond Jeruzalem

Het volk van de Domari, met ongeveer 200 gezinnen in de Oude Stad van Jeruzalem, verkeert in een minderheidspositie en daardoor in een sociaal en cultureel isolement.

Stichting Vrienden van de Domari

Het volk van de Domari, ongeveer 1500 personen,in de Oude Stad van Jerusalem, verkeert in een minderheidspositie en daardoor in een sociaal en cultureel isolement. Er is sprake van analfabetisme, armoede, psychische en sociale achterstand. Die situatie maakt dat de kinderen opgroeien in een knelsituatie met uiterst beperkte mogelijkheden tot onderwijs, scholing en ontplooiing.

Help het volk van de Domari in Jeruzalem

Doneren

Wat kunt u doen

Over de Domari

Activiteiten

Over ons

Contact

Wat wij doen

In 2013 hebben wij een stichting opgericht om in Nederland fondsen en subsidies te verwerven om het project in Jerusalem te ondersteunen. Op deze website vindt u/jij informatie over de doelstellingen van onze stichting en over de samenstelling van het bestuur. Daar vindt u ook de jaarverslagen over de achterliggende jaren.

Scholing & vorming

Stimuleren

Fondsen werven

Presentaties geven

Informeren

Domari ondersteunen