Help het volk van de Domari in en rond Jeruzalem

Het volk van de Domari, met ongeveer 200 gezinnen in de Oude Stad van Jeruzalem, verkeert in een moeilijke positie. Stichting Vrienden van Domari zet zich voor hen in.

Stichting Vrienden van Domari

Vrienden van Domari ondersteunt Amoun Sleem, die in de Oude Stad van Jeruzalem hulp biedt aan de Domari in het Domari Center. Amoun geeft hulp aan kinderen en vrouwen van haar eigen volk, door bijles, trainingen en cursussen, om zo de kans op een baan te vergroten en ze zo in eigen onderhoud kunnen voorzien.

Help het volk van de Domari in Jeruzalem

Doneren

Wat kunt u doen

Over de Domari

Activiteiten

Over ons

Contact

Wat wij doen

In 2013 hebben wij een stichting opgericht om in Nederland fondsen en subsidies te verwerven om het project in Jerusalem te ondersteunen. Op deze website vindt u/jij informatie over de doelstellingen van onze stichting en over de samenstelling van het bestuur. Daar vindt u ook de jaarverslagen over de achterliggende jaren.

Scholing & vorming

Stimuleren

Fondsen werven

Presentaties geven

Informeren

Domari ondersteunen