Vrienden van Domari

Over de stichting

Het volk van de Domari in Jeruzalem.

Het volk van de Domari, met ongeveer 200 gezinnen in de Oude Stad van Jerusalem, verkeert in een minderheidspositie en daardoor in een sociaal en cultureel isolement. Er is sprake van analfabetisme, armoede, psychische en sociale achterstand. Die situatie maakt dat de kinderen opgroeien in een knelsituatie met uiterst beperkte mogelijkheden tot onderwijs, scholing en ontplooiing.

Emancipatie van de Domari

Een middel om de sociale en culturele isolatie te doorbreken is om de kinderen van deze groep aanvullende scholing en vorming aan te bieden. Sommige van deze kinderen maken gebruik van onderwijsmogelijkheden in de Oude Stad, maar de geboden mogelijkheden sluiten niet of onvoldoende aan bij de achterstand die de kinderen hebben. Bovendien stimuleren de ouders deze participatie bij het onderwijs niet. Immers, ze zijn zelf analfabeet en hebben geen contacten met de onderwijsmogelijkheden. Zo blijft het isolement bestaan. De kinderen krijgen onvoldoende onderwijs, missen daardoor de aansluiting bij het vervolgonderwijs, c.q. beroepsonderwijs. Daardoor zijn hun kansen op de arbeidsmarkt minimaal. En zo wordt de cirkel weer gesloten tot een blijvend isolement.

Een lid van deze bevolkingsgroep heeft dit probleem onderkend en opgepakt. Vanuit haar persoonlijke ervaring heeft zij de gevolgen van de discriminatie ervaren met alle beperkingen die daar onderdeel van zijn. Die ervaring heeft haar gemotiveerd om te zoeken naar mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie om zich van binnen uit te kunnen inzetten voor de ontwikkeling van haar bevolkingsgroep. Zij heeft zelf een goede opleiding genoten wat haar gemotiveerd heeft om een aantal jaar geleden (eind 1999) de Domari Society op te richten.

Aansturing en coördinatie van de activiteiten

Directeur en dagelijks leider van de activiteiten in het Domari Center is Mevr. Amoun Sleem. Zij is intellectueel en sociaal zeer begaafd, zij heeft de gave om mensen te stimuleren, zij kan activiteiten opzetten en coördineren, zij kan netwerken onderhouden en weet haar weg in het sociale verkeer in Jerusalem. Een paar leden van het bestuur kennen haar als hoofd van de huishouding in het Huis op de Berg, een gastenverblijf op de Olijfberg dat jarenlang bezoekers van Israël en Jerusalem onderdak geboden heeft. Mevr. Sleem was jarenlang hoofd van de huishouding in Het Huis op de Berg.

Stichting Vrienden van de Domari

In 2013 hebben wij een stichting opgericht om in Nederland fondsen en subsidies te verwerven om het project in Jerusalem te ondersteunen. Op deze website vindt u/jij informatie over de statuten en de doelstellingen van onze stichting, over de samenstelling van het bestuur, over de leden van het Comité van Aanbeveling. Daar vindt u ook de jaarverslagen en de jaarrekeningen over de achterliggende jaren.

Help het volk van de Domari in Jeruzalem

Het volk van de Domari, met ongeveer 200 gezinnen in de Oude Stad van Jerusalem, verkeert

in een minderheidspositie en daardoor in een sociaal en cultureel isolement.


Contact

Stichting Vrienden van Domari
Laan 113
8071 JJ  Nunspeet
0341-279042

NL 88 RABO 0120 1473 27
58184724

Steun ons!

Help de Domari's en doneer! De verkregen gelden komen geheel ten goede aan het volk van Domari.