Vrienden van Domari

Nieuws / activiteiten

Terugblik:

De afgelopen maanden hebben we weer her en der presentaties mogen verzorgen voor De Verenigingen en stichtingen. Zoals tijdens bijeenkomsten van Vrouwen verenigingen, Ouderen, Passage, PCOB e.a. op verschillende plaatsen in het land. (de hele rij hebben we verwijderd tot 18 april 2018)

Ook mochten we een zangavond organiseren mmv het Urker Visserskoor Cresendo t.b.v. de Domari.

Gehouden presentaties:

*  18 april 2018:   Vrouwenvereniging "Lydia"  te Maarssen. Aanvang: 9.30 u. In gebouw  Trefpunt"

                               Kerkweg.  Aanvang 19.30 uur.                            .

*    26 april 2018:   Ouderen b uijeenkomst van de Herv. Gemeente te Harskamp.  In het Anker. 

                                    Edenseweg 143   te Harskamp.  Aanvang 15 - 17 uur.

  *  8 mei 2018:        PCOB te Leerdam. Aanvang 14.30 uur. Plaats: Zorgcentrum Huis ter Leede,

                                    in zaal   Boulevard.     Aanvang 14.30 uur  Adres:  Eiland 1.  te Leerdam.

*   6 september 2018.  Startavond Vrouwen en Mannen vereniging van de Zuiderkapel te Bilthoven. 

                                         Plaats: in het Wijkgebouw. Boslaan 1. Aanvang 19.45 uur. 

*   7 september 2018:  Bijeenkomst K.B.O (Katholieke Bond Ouderen) Eperweg 18 Nunspeet   
                                          in het gebouw achter de St. Franciscus Kerk.  Tijd: 14 - 16 u. 
 
 *  15 Oktober 2018:    Christelijke . Maatschappelijke Vrouwen beweging "Passage"
                                          te Meppel. Groenmarkt 6. Aanvang 19.30 uur.
 
*   15 oktober 2018:    Vrouwenvereniging "Niet in eigen kracht"  in de Paulus kerk. 
                                         Adres: Nassau weg 1. Dordrecht.  Aanvang: 20 uur.
 
*    7 oktober 2018:      Ouderen bijeenkomst van 's Heerenbroek en Mastenbroek samen.
                                         Adres: J.W. van Lenthestraat 2 te 's Heerenbroek.  Tijd: 14 - 16.30 uur. 
 
*   18 oktober. 2018:    Ouderen bijeenkomst van de N.H. Kerk te Oud Loosdrecht.
                                          Adres: oud Loosdrechtsedijk 230. in "Het Lichtbaken" Tijd: 14.30-16.30 u.
 
*   27 november 2018: Ouderen Contact van Ned. Herv. Kerk te Woudenberg.
                                          Adres: Schoutstraat 8. Gebouw Eben Haezer. Aanvang 14.30 uur. 
      2019:
*   8 Januari 2019:         Ouderen bijeenkomst herv. Gemeente te Otterlo. 
                                          Adres  Kerklaan 6.  Tijd: 14.30 - 16.30 uur. 
 
* 16 januari 2019:         Passage te Kamperveen. In De Veenhof.. Adres: Hogeweg 49. 
                                          Aanvang 20 uur. 
 
*  25 januari 2019:        PCOB / KBO bijeenkomst te Heerenveen. In zalen Centrum Trinitas.
                                          Adres: Coehoorn van Scheltingaweg 1. Heerenveen.  Tijd: 14 - 16 uur.
 
*  13 februari 2019:      PCOB  Apeldoorn Noord. Adres: Distel Vlinderlaan 200. Gebouw Kristal.
                                          Apeldoorn. Tijd: 14.30 - 16.30 uur. 
                                         
      

 Wij willen verschillende kerken in ons land hartelijk danken voor de jaarlijkse steun die zij ons financieeel bieden, soms zelfs meerdere keren per jaar! We zijn hen zeer erkentelijk! En natuurlijk hopen we dat het rijtje van kerken toeneemt in het komende jaar.

Nog te houden presentaties:

      2019:
 
26 Februari 2019:   Ontmoetings bijeenkomst. Hervormde Gemeente  te Hagestein. 
                                        Plaats:  Kerkelijk Centrum.  Aanvang: 14 uur. 
 
*   28 februari 2019:  Vrouwenvereniging "Rehoboth" te Leerdam. Aanvang 19.45 uur.              
                                       Adres: Pauluskerk.  Europaplein 1. Leerdam. 
 
*   14 maart 2019:      Ouderen bijeenkomst. Hervormde Gemeente (Calvijn Kerk) te Baarn. 
                                       Aanvang 14.30 u.  Adres: Tromplaan 7.  Baarn.
 
 *   5 mei  2019.           Bijeenkomst  "Ont - moeten"vanuit de Ned. Herv. Kerk te Vorden.
                                        Adres:  Kerkstraat 2. te vorden.   Aanvang 19 uur. 
 
20 November 2019:    Ouderen bijeenkomst P.K.N. gemeente te Sliedrecht.   
                                        Aanvang 14.30 u.   Adres Zorgcentrum "Overslydrecht" Scheldelaan 3.
 
* 21 November  2019:  Ouderen bijeenkomst uitgaande van N.H. Kerk. te Winis.
                                          Gegevens  adres en aanvang volgen nog.
 
*  21 November 2019.  Christenvrouw te Putten. Bijeenkomst in De Aker. Fontanusplein 2.  
                                           Aanvang 19.30 uur.
     
      2020: 
*  11 maart 2020:         PCOB  Hardenberg - Heemse.  Adres: Zorgcentrum Oosthoorn in het
                                         "Klokhuis".  J.C.J. van Speykstraat 14 te Hardenberg.
                                         Tijd:  14.30 - 16.30 uur.
 
 
 
Hebt u ook interesse voor een presentatie, bel ons gerust voor een afspraak.

We waarderen het dan zeer wanneer we uitgenodigd worden om te vertellen de Domari's in en rond Jeruzalem. 

Help het volk van de Domari in Jeruzalem

Het volk van de Domari, met ongeveer 200 gezinnen in de Oude Stad van Jerusalem, verkeert

in een minderheidspositie en daardoor in een sociaal en cultureel isolement.


Contact

Stichting Vrienden van Domari
Laan 113
8071 JJ  Nunspeet
0341-279042

NL 88 RABO 0120 1473 27
58184724

Steun ons!

Help de Domari's en doneer! De verkregen gelden komen geheel ten goede aan het volk van Domari.