Vrienden van Domari

Doneren

Stichting Vrienden van Domari

De Stichting Vrienden van Domari is opgericht om het volk van Domari in en rondom Jeruzalem (Israël) te steunen vanwege hun isolement, zowel sociaal als cultureel, in de samenleving. Dat gebeurt hoofdzakelijk door kinderen van deze bevolkingsgroep aanvullende scholing en vorming aan de te bieden vanwege hun achterstand. Het huidige onderwijs biedt daartoe geen of onvoldoende mogelijkheden. Door het geven van aanvullende scholing en vorming wordt hun kans van slagen in de maatschappij vergroot.

Doneren

Om dit te kunnen realiseren zijn financiële middelen nodig. De financiële middelen worden verkregen door giften van particulieren, stichtingen, bedrijven, fondsen, kerken en door het geven van presentaties op koffieochtenden, bijeenkomsten, scholen enz. De verkregen gelden komen geheel ten goede aan het volk van Domari. Giften kunnen worden overgemaakt op:
IBAN NL 88 RABO 0120 1473 27 t.n.v. Stichting Vrienden van Domari.

ANBI

De Stichting Vrienden van Domari is erkend door de fiscus als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn de giften aan de Stichting Vrienden van Domari – binnen de daarvoor geldende regels – aftrekbaar bij aangiften voor de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting (bedrijven).

 

Help het volk van de Domari in Jeruzalem

Het volk van de Domari, met ongeveer 200 gezinnen in de Oude Stad van Jerusalem, verkeert

in een minderheidspositie en daardoor in een sociaal en cultureel isolement.


Contact

Stichting Vrienden van Domari
Laan 113
8071 JJ  Nunspeet
0341-279042

NL 88 RABO 0120 1473 27
58184724

Steun ons!

Help de Domari's en doneer! De verkregen gelden komen geheel ten goede aan het volk van Domari.