Vrienden van Domari

Help het volk van de Domari in Jeruzalem

Het volk van de Domari, met ongeveer 200 gezinnen in de Oude Stad van Jeruzalem, verkeert

in een minderheidspositie en daardoor in een sociaal en cultureel isolement.


Stichting Vrienden van de Domari

Het volk van de Domari, ongeveer 1500 personen,in de Oude Stad van Jerusalem, verkeert in een minderheidspositie en daardoor in een sociaal en cultureel isolement. Er is sprake van analfabetisme, armoede, psychische en sociale achterstand. Die situatie maakt dat de kinderen opgroeien in een knelsituatie met uiterst beperkte mogelijkheden tot onderwijs, scholing en ontplooiing.

In 2013 hebben wij een stichting opgericht om in Nederland fondsen en subsidies te verwerven om het project in Jerusalem te ondersteunen. Op deze website vindt u/jij informatie over de doelstellingen van onze stichting en over de samenstelling van het bestuur. Daar vindt u ook de jaarverslagen over de achterliggende jaren. 

De laatste nieuwsberichten

Lees meer nieuws

Contact

Stichting Vrienden van Domari
Laan 113
8071 JJ  Nunspeet
0341-279042

NL 88 RABO 0120 1473 27
58184724

Steun ons!

Help de Domari's en doneer! De verkregen gelden komen geheel ten goede aan het volk van Domari.